podmínky e_shopu Ravak výprodej Příbram

Podmínky prodeje

 

POZOR.  Rezervaci zboží neprovádíme, pouze  pevné objednávky !

1.Uzavření závazné kupní smlouvy objednávkou.

 •  Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetových stránek   www.ravakvyprodej.byznysweb.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi bezvýhradně souhlasí.
 •   Objednací formulář nelze použít jako rezervační formulářpro větší množství zboží, které bude sloužit pro pozdější výběr !
 •  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 •   Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 •  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Pokud bude jiná fakturační adresa, uvede ji do spodní části formuláře.
 •  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 •  Charakteristika výprodejového zboží. Zboží může být: použito jako výstavní vzorek, s povrchovou vadou, může se lišit od homologace, muže to být výběhová kolekce, vývojový typ.Toto zboží může vykazovat drobné vady na kvalitě, nebo může být nekompletní co se týče těsnění a spojovacího materiálu. Záruka je pak stavovena dle režimu jednotlivého prodaného zboží a je vyznačena na dokladu.

 

 

 2. Odstoupení
 

 • Kupující, v případě nákupu na e-shopu,  má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po dohodě s prodávajícím, může být i jinak. Náklady na transport nese na  rozdíl od reklamace kupující. Po obdržení vráceného zboží, prodávající zákazníkovi vystaví náhradní doklad (dobropis), který musí zákazník potvrdit a doručit nazpět. Na základě tohoto potvrzeného dobropisu, prodávající vrátí odpovídající částku převodním příkazem nejpozději do 14 dnů.
 • Zákazník dostane zpět peníze v hodnotě kupní ceny zboží a nákladů na nejlevnější dopravu k němu. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující.
 •  Není však povinen vrátit peníze dříve, než mu zákazník zboží předá, nebo prokáže, že zboží odeslal.
 • Cenu je možné snížit o hodnotu, kterou zboží ztratilo jinak než běžným používáním.

 

 • POZOR pokud nebude zboží v perfektním stavu, vymiňuje si prodejce  kompenzaci za opotřebení a tím i následné uvedení do opětného prodejního stavu.  Dobropisovaná částka bude po dohodě odečtena od  fakturační ceny.

 

3. Reklamační řád

Jak postupovat, aby mohl být uznán nárok na reklamaci

 

 • Kupující je povinen neprodleně, po převzetí zásilky, její obsah důkladně před dopravcem prohlédnout. V případě nejasné kvaliky doručení, poznamenat do přepravního listu formulaci - Převzetí s výhradou ! Po potvrzení o bezvadném převzetí, nebude  na pozdější výhrady brán zřetel.   
 • Poničení dopravou je třeba řešit s přepravní společností přímo s řidičem.
 • Pokud má kupující výhrady ke kvalitě, či poškození dodaného zboží, je třeba tuto skutečnost písemně, sdělit prodejci do 24 hodin od převzetí zásilky  - e-mailem: ludek.sadilek@ ravak.com nebo textovou zprávou na   +420 602 439 156.  Na pozdější zjištění nemůže nebude brán zřetel!! 
 •  Prodávající se zavazuje nejpozději do 48 hodin od obdržení písemné zprávy o reklamaci reagovat s vyjádřením o přesném postupu jejího vyřízení. Na vyřízení uznané reklamace má prodávají 30 denní lhůtu.
 •  K reklamaci je nutné předložit následující dokumenty:
 •  
 1. Podklad pro identifikaci zboží a dokladu. 
 2. Průvodní dopis o důvodu reklamace a poškození. Pokud je to třeba i obrázkovou dokumentaci. V průvodním dopise musí být zmíněno, co konkrétně je předmětem reklamace.  
 3. Zmíněné dokumenty spolu s poškozeným zbožím je nutné poslat na adresu sídla firmy. Ravak a.s. – VÝPRODEJ , Obecnická 285, 26101 Příbram.
 • Na výrobky Ravak a.s.  "zboží z výprodeje " se vztahuje omezená záruka  dle zákona o prodeji použitého, nebo výprodejového zboží. na 12 měsíců. Kompenzace snížení záruky je vyjádřená výraznou slevou zboží. 
 • Doba záruky je vyznačena na dokladu o úhradě. Pokud ne, je běžná záruka ze zákona 24 měsíců.

 

3.Ochrana osobních údajů

 

Provozovatel internetových stránek www.ravakvyprodej.flox.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem.
 

4. Doprava.   

 

Pokud zvolíte přepravu od nás, přepravu zajišťuje:

 • Sběrná služba Příbram - člen sdružení FOFR - vedoucí pí Chlupáčková . Údaje pro výpočet ceny přepravy: PSČ, váha zásilky. Doba dodání  do 24 hodin.  Před objednáním doporučujeme konzultaci ceny na tomto telefoním čísle.+420 318 599 375. Jelikož náše nabídka obsahuje zboží od malých rozměrů a pevné konzistence až po velice objemné a velice křehké zboží, k fakturované částce se připočítávají výprodejové služby dle povahy zboží ( manipulace , balné) až do 150 Kč. 

 

 • Česká pošta - dobírka nebo platba předem. Omezeno váhou do 5 kg. a rozrměrem do 80 cm délky. K faktuře je pak připočítána částka 180 Kč a v ní zahrnuto přepravné a dobírka. Připlatbě platba předem je poštovné 80 kč   

                                          

POZOR v případě úhrady  předem se zboží stává, po připsání financí na účet spol. Ravak,   majetkem zákazníka.  Po převzetí  zboží přepravcem  vzniká výlučně smluvní vztah pouze mezi zákazníkem a přepravcem.  

Tím je spol. Ravak  vyloučena z případného reklamačního řízení s dopravcem .

                                                         -

Způsob úhrady

5.  Způsob odběru a financování

 

 • Dobírka -  Sběrná služba Příbram

Doklad obsahuje - úhrada faktury + výprodejové služby 150 Kč (obsahuje  vše co souvisí s realizací přepravy).  Dopravné není předmětem fakturace. Dopavce jí připočte jako samostatnou položku k fakturované částce. Dobírka je hrazena hotově přepravci po dodání zásilky.

 • Platba předem
 1. Vystavíme fakturu a pošleme elektronicky.
 2.  Po uhrazení se stává zboží  čistě vaším majetkem . Z toho plyne skutečnost, že poškození při přepravě řeší zákazník výhradně s přepravní společností.  
 3. Okamžitě po uhrazení faktury a vaší zprávě o tomto úkonu, co nejkratším termínu objednáme vaším jménem  přepravu. Tímto stavem vzniká smluvní vztah na přepravu, pouze mezi vámi a přepravní společností. 
 4. Přepravné je hrazeno po předání zboží na místě řidiči..
 5. POZOR -vaše zboží lze uschovat výjimečně a to pouze na nezbytně nutnou dobu. Nelze ho v našich skladových prostorách skladovat!
 • Hotovostní úhrada - osobní odběr, závazná rezervace ( potvrvzená, pevná objednávka)   pouze jednoho a toho samého zboží  na 24 hodin. Pokud zboží nebude odebráno, nebude na opětnou rezervaci od stejného zákazníka, nebo rodinného příslušníka již brán zřetel .  Pro rezervaci je rozhodný datum objednávky. Čas pro vyzvednutí je do 15:20 hodin následujícího pracovního dne. Potom je vráceno zboží opět do prodeje.  V naléhavých případech může být prodloužena rezervace, až do posledního dne v týdnu, v němž byla objednávka přeposlána. O tomto prodloužení je třeba se domluvit s pracovníky výprodeje, nebo písemně vyznačit do poznámky na objednávku. Zákazník při osobním odběru má možnost vybrané zboží osobně prohlédnout a vyzkoušet přímo v prodejně. Neakceptujeme  po  úhradě vybraného zboží, zpětný odkup.

 

 • Je možná platba kartou

 

6. Skladování zboží zákazníka

 • Při osobním odběru - vyzvednutí zakázky do 24 hohin zdarma.  Následné  dny  skladování 20 Kč/den za jednu fakturovanou zakázku. Následné vyzvednutí pouze na základě uhrazeného  dokladu za službu. Tato služba bude účtována jako "Výprodejové služby" 
 • Při platbě předem - pokud zákazník preferuje následný osobní odběr, nebo vlastní přepravu. Do konce týdne, v němž byla uhrazena zakázka, skladování zdarma.  Následné dny skladování 20 Kč/den za jednu fakturovanou zakázku. Následné osobní vyzvednutí pouze na základě uhrazeného dokladu za služby. Tato služba bude účtována jako "Výprodejové služby"  

 

                                                                               

Přihlášení