Obchodní podmínky výprodejového e-shopu

Obchodní podmínky

1) Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky firmy RAVAK a.s. sekce výprodej. Výprodejové i bezvadné zboží z produkce spol. Ravak v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Výprodejové zboží může být s drobnými kosmetickými vadami, vyběhnuté typy z výrobního programu, s porušeným obalem, různé atypické vývojové vzorky.

2) Ochrana osobních údajů fyzických osob je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Podmínkou platnosti objednávky je podpis zákazníka ( ANO na objednávce), potvrzení e-mailem zákazníka, uhrazená záloha popř. uhrazená objednávka (faktura).Smlouvu nelze v žádném případě použít jako rezervační formulář.

4) V případě platby převodem z účtu je zboží dodáno až po připsání dané částky na účet firmy RAVAK a.s.

5) K cené zboží není připočítána cena dopravy. Cenu dopravy upravuje ceník přepravce.

6) V případě stornování objednávky zákazníkem je zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši zálohy.

7) Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem na ochranu spotřebitele a záručními podmínkami prodejce, uvedenými v záručním listu ( na faktuře). U výprodejového zboží je stanovena na 12 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží objednatelem.

8) Dodací lhůta objednaného zboží začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky. Doba dodání je podřízena typu zboží. 

9) Osobní odběr je možný nejdříve druhý pracovní den v případě, že prodávající potvrdí kupujícímu, že je zboží skladem. V případě osobního odběru, nebo patby předem neručí prodávající za poškození přepravou.

10) V případě využití zásilkové přepravní služby odpovídá kupující za řádné převzetí zboží. V případě jakýchkoliv závad je zákazník povinen neprodleně toto oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do přepravního listu nebo protokolu o škodě. V případě, že tak neučiní, reklamaci nebudeme moci uznat.

11) Na vyžádání sdělíme cenu přepravy předem, aby si zákazník mohl dopravu rozmyslet. V tom případě musí být v objednávce uveden „osobní odběr". Potom může buď našich služeb využít, nebo zajistit vlastní přepravu. Jiná uvedená alternativa přepravy bude brána jako uzavřená objednávka. Bude následovat běžný postup - vystavena faktura a dle požadavku v objednávce zboží odesláno.

12) V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží (doprava, přebalení, atd.).

13) Z důvodu kontrolního hlášení není dodatečná úprava fakturačních údajů možná.

14) Tyto obchodní podmínky se řídí zákonem č. 89 z roku 2012, zejména Pododdílem 5 Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě.

15) Montážní návody, technické výkresy a stavební připravenost najdete u jednotlivých výrobků na našich stránkách www.ravak.cz v záložce Data ke stažení

 

Přihlášení